Jaki kierunek wybrać?

Skończyłeś profil biolchem i zastanawiasz się nad kierunkiem studiów? Poniżej znajdziesz pełną listę kierunków, które możesz wziąć pod uwagę po maturze z chemii lub biologii. Niektórym kierunkom poświęciłam osobne wpisy – aby je przejrzeć kliknij tutaj.

 

Lista kierunków

Energetyka, zasoby naturalne i ochrona środowiska
 Energetyka 
  Energetyka
  Energetyka i chemia jądrowa
  Inżynieria i technologie nośników energii
  Inżynieria naftowa i gazownicza
 Odnawialne źródła energii
  Ekoenergetyka
  Ekologiczne źródła energii
  Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
  Inżynieria odnawialnych źródeł energii
  Odnawialne źródła energii
  Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
  Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
  Technologie energii odnawialnej
  Zielone technologie i monitoring
 Inne 
  Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
  Biogospodarka
  Gospodarka surowcami mineralnymi
  Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
  Gospodarowanie zasobami naturalnymi
  Inżynieria ciepła
  Paliwa i środowisko
  Recykling i metalurgia
  Zarządzanie gospodarką komunalną
 Ochrona środowiska i ekologia
  Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
  Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
  Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
  Chemia zrównoważonego rozwoju
  Ekobiznes
  Ekomiasto
  Inżynieria ekologiczna
  Inżynieria środowiska
  Inżynieria i ochrona środowiska
  Inżynieria i monitoring środowiska
  Inżynieria kształtowania środowiska
  Inżynieria zagrożeń środowiskowych
  Jakość i bezpieczeństwo środowiska
  Monitoring i zarządzanie środowiskiem
  Monitoring środowiska przyrodniczego
  Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
  Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
  Ochrona środowiska
  Ochrona zasobów przyrodniczych
  Ochrona zdrowia roślin
  Rewitalizacja terenów zdegradowanych
  Technologie ochrony środowiska
  Zarządzanie kryzysowe w środowisku
  Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
  Zarządzanie zasobami ziemi
Kierunki analityczne
 Analityka 
  Analityka chemiczna
  Analityka chemiczna i spożywcza
  Analityka i diagnostyka chemiczna
  Analityka medyczna
  Analityka weterynaryjna
  Analityka z diagnostyką molekularną
  Analityka żywności
  Chemia i analityka Przemysłowa
  Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
 Kryminalistyka
  Analityka kryminalistyczna i sądowa
  Biologia kryminalistyczna
  Biologia sądowa
  Chemia i toksykologia sądowa
  Chemia kryminalistyczna   
Kierunki biologiczne i biotechnologiczne
 Biologia 
  Biologia
  Biologia człowieka
  Biologia medyczna
  Biologia stosowana
  Biomonitoring
  Mikrobiologia
  Mikrobiologia stosowana
  Neurobiologia
 Biotechnologia
  Biotechnologia
  Biotechnologia stosowana roślin
  Biotechnologia analityczna
  Biotechnologia medyczna
  Genetyka i biologia eksperymentalna
 Inne 
  Biochemia
  Biofizyka molekularna i komórkowa
  Bioinformatyka
  Biostatystyka
  Kognitywistyka
  Nutribiochemia
 Inżynieria biologiczna
  Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
  Bioinżynieria
  Inżynieria biosystemów
  Inżynieria systemów biotechnicznych
Kierunki chemiczne
 Chemia 
  Chemia
  Chemia aplikacyjna
  Chemia budowlana
  Chemia medyczna
  Chemia stosowana
  Chemia techniczna
  Przetwórstwo tworzyw sztucznych (studia w wymiarze dualnym)
  Tworzywa i technologie motoryzacyjne
 Chemia kosmetyczna
  Biokosmetologia
  Chemia kosmetyczna
  Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
 Inżynieria – przemysł ciężki
  Inżynieria Górnicza
  Inżynieria metali nieżelaznych
  Inżynieria procesów odlewniczych
  Materiały i technologie materiałów nieżelaznych
  Metalurgia
 Inżynieria i technologia chemiczna
  Inżynieria chemiczna i biochemiczna
  Inżynieria chemiczna i procesowa
  Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
  Korozja
  Technologia chemiczna
 Inżynieria i chemia materiałowa
  Chemia materiałów i nanotechnologia
  Inżynieria materiałowa
  Inżynieria materiałowa i wytwarzania
  Inżynieria materiałów medycznych
  Inżynieria mechaniczna i materiałowa
  Nanotechnologia
  Nanotechnologie i nanomateriały
  Zaawansowane materiały i nanotechnologia
 Zarządzanie w chemii
  Biznes chemiczny
Medycyna i kierunki okołomedyczne
 Stomatologia
  Higiena dentystyczna
  Higiena stomatologiczna
  Lekarsko-dentystyczny
  Techniki dentystyczne
  Zdrowie publiczne w zakresie higieny stomatologicznej
 Farmacja 
  Farmacja
 Fizjoterapia 
  Fizjoterapia
 Inżynieria – medycyna
  Inżynieria farmaceutyczna
  Inżynieria biomedyczna
  Inżynieria farmaceutyczna
  Inżynieria mechaniczno-medyczna
  Inżynieria medyczna
  Systemy diagnostyczne w medycynie
 Kosmetologia
  Kosmetologia
 Kierunek lekarski
  Kierunek lekarski
 Kierunki okołomedyczne
  Audiofonologia z protetyką słuchu
  Biomedycyna
  Coaching medyczny
  Elektroradiologia
  Medycyna roślin
  Optometria
  Organizacja opieki nad osobą starszą
  Pielęgniarstwo 
  Położnictwo
  Protetyka słuchu
  Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
  Terapia zajęciowa
  Zdrowie środowiskowe
  Zielarstwo i filoterapia
  Zielarstwo i fitprodukty
 Kierunki psychologiczne
  Psychologia
  Psychologia zdrowia
 Ratownictwo medyczne
  Ratownictwo medyczne
 Zarządzanie w medycynie
  Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
  Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
  Zarządzanie instytucjami służby zdrowia
  Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
  Zdrowie publiczne
Rolnictwo, ogrodnictwo i kierunki związane ze zwierzętami
 Inżynieria rolnicza i produkcja żywności
  Chemia i technologia żywności
  Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
  Inżynieria przetwórstwa żywności
  Inżynieria rolnicza
  Inżynieria rolnicza i leśna
  Inżynieria rolno-spożywcza
  Technologia mięsa
  Technologia mleczarska
  Technologia produktów roślinnych
 Ogrodnictwo i architektura krajobrazu
  Kształtowanie środowiska
  Ogrodnictwo
  Sztuka ogrodowa
  Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
  Architektura krajobrazu
 Rolnictwo 
  Agrobiznes
  Agroleśnictwo
  Chów i hodowla zwierząt amatorskich
  Gospodarka leśna
  Hodowla i użytkowanie zwierząt
  Leśnictwo
  Rolnictwo
  Rolnictwo ekologiczne
  Rybactwo
  Technika rolnicza i leśna
 Kierunki związane ze zwierzętami
  Behawiorystyka zwierząt
  Bioinżynieria zwierząt
  Hipologia i jeździectwo
  Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
  Kynologia
  Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
  Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni
  Stosowana Psychologia Zwierząt
  Weterynaria
  Zoofizjoterapia
  Zoopsychologia z animaloterapią
  Zootechnika
  Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
 Inne 
  Inspekcja weterynaryjna
Towaroznawstwo
 Towaroznawstwo
  Innowacyjność produktu
  Menedżer produktu
  Technologia drewna
  Towaroznawstwo
  Towaroznawstwo w biogospodarce
 Inne 
  Ceramika
  Papiernictwo i poligrafia
  Włókiennictwo i przemysł mody
Zarządzanie, procesy produkcyjne i BHP
 BHP 
  Bezpieczeństwo i higiena pracy
  Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy
  Inżynieria bezpieczeństwa pracy
 Inżynieria procesów produkcyjnych
  Inżynieria procesów technologicznych
  Inżynieria produkcji i jakości
 Zarządzanie 
  Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
  Zarządzane jakością i produkcją
  Zarządzanie
  Zarządzanie projektami
 Zarządzanie inżynierskie
  Inżynieria komunalna
  Inżynieria produkcji
  Inżynieria zarządzania
  Zarządzanie i inżynieria produkcji
  Zarządzanie inżynierskie
Żywność i żywienie
 Dietetyka 
  Dietetyka
  Żywienie człowieka i dietetyka
 Gastronomia
  Gastronomia i sztuka kulinarna
  Technologia i organizacja gastronomii
 Zarządzanie w żywności
  Menadżer produkcji i dystrybucji żywności
  Menadżer żywności i żywienia
  Menedżer laboratorium badań żywności
  Bezpieczeństwo żywności
  Zarządzanie jakością i analizą żywności
  Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
  Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności
 Inne 
  Browarnictwo i słodownictwo
  Gospodarka żywnościowa
  Jakość i bezpieczeństwo żywności
  Mleczarstwo
  Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
  Żywienie człowieka
  Żywienie człowieka i dietoterapia
  Żywienie człowieka i ocena żywności