Jaki kierunek wybrać?

Stworzyłam pełną listę kierunków związanych z profilem biolchem (aktualizacja 08.2019). Poszczególne specjalności mogą się różnić między sobą w zależności od uczelni i wydziału. Dokładny program studiów znajdziesz na stronie każdej uczelni (lub poszczególnych wydziałów).

Znalazłeś kierunek, którego nie ma na liście? Napisz do mnie!

Energetyka, zasoby naturalne i ochrona środowiska
Energetyka 
 Energetyka
 Energetyka i chemia jądrowa
 Inżynieria i technologie nośników energii
 Inżynieria naftowa i gazownicza
Odnawialne źródła energii
 Ekoenergetyka
 Ekologiczne źródła energii
 Energetyka odnawialna i zarządzanie energią
 Inżynieria odnawialnych źródeł energii
 Odnawialne źródła energii
 Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
 Odnawialne źródła energii i infrastruktura komunalna
 Technologie energii odnawialnej
 Zielone technologie i monitoring
Inne 
 Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 Biogospodarka
 Gospodarka surowcami mineralnymi
 Gospodarowanie surowcami odnawialnymi i mineralnymi
 Gospodarowanie zasobami naturalnymi
 Inżynieria ciepła
 Paliwa i środowisko
 Recykling i metalurgia
 Zarządzanie gospodarką komunalną
Ochrona środowiska i ekologia
 Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna
 Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne
 Biomonitoring i zarządzanie środowiskiem
 Chemia zrównoważonego rozwoju
 Ekobiznes
 Ekomiasto
 Inżynieria ekologiczna
 Inżynieria środowiska
 Inżynieria i ochrona środowiska
 Inżynieria i monitoring środowiska
 Inżynieria kształtowania środowiska
 Inżynieria zagrożeń środowiskowych
 Jakość i bezpieczeństwo środowiska
 Monitoring i zarządzanie środowiskiem
 Monitoring środowiska przyrodniczego
 Ochrona i inżynieria środowiska przyrodniczego
 Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna
 Ochrona środowiska
 Ochrona zasobów przyrodniczych
 Ochrona zdrowia roślin
 Rewitalizacja terenów zdegradowanych
 Technologie ochrony środowiska
 Zarządzanie kryzysowe w środowisku
 Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym
 Zarządzanie zasobami ziemi
Kierunki analityczne
Analityka 
 Analityka chemiczna
 Analityka chemiczna i spożywcza
 Analityka i diagnostyka chemiczna
 Analityka medyczna (wywiad 🎦)
 Analityka weterynaryjna
 Analityka z diagnostyką molekularną
 Analityka żywności
 Chemia i analityka Przemysłowa
 Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe
Kryminalistyka
 Analityka kryminalistyczna i sądowa
 Biologia kryminalistyczna
 Biologia sądowa
 Chemia i toksykologia sądowa
 Chemia kryminalistyczna (wywiad 🎦)
Kierunki biologiczne i biotechnologiczne
Biologia 
 Biologia
 Biologia człowieka
 Biologia medyczna
 Biologia stosowana
 Biomonitoring
 Mikrobiologia
 Mikrobiologia stosowana
 Neurobiologia
Biotechnologia
 Biotechnologia
 Biotechnologia stosowana roślin
 Biotechnologia analityczna
 Biotechnologia medyczna
 Genetyka i biologia eksperymentalna
Inne 
 Biochemia
 Biofizyka molekularna i komórkowa
 Bioinformatyka
 Biostatystyka
 Kognitywistyka
 Nutribiochemia
Inżynieria biologiczna
 Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 Bioinżynieria
 Inżynieria biosystemów
 Inżynieria systemów biotechnicznych
Kierunki chemiczne
Chemia 
 Chemia
 Chemia aplikacyjna
 Chemia budowlana
 Chemia medyczna
 Chemia stosowana
 Chemia techniczna
 Przetwórstwo tworzyw sztucznych (studia w wymiarze dualnym)
 Tworzywa i technologie motoryzacyjne
Chemia kosmetyczna
 Biokosmetologia
 Chemia kosmetyczna
 Chemia kosmetyków i farmaceutyków z elementami biznesu
Inżynieria – przemysł ciężki
 Inżynieria Górnicza
 Inżynieria metali nieżelaznych
 Inżynieria procesów odlewniczych
 Materiały i technologie materiałów nieżelaznych
 Metalurgia
Inżynieria i technologia chemiczna
 Inżynieria chemiczna i biochemiczna
 Inżynieria chemiczna i procesowa
 Inżynieria procesowa i aparatura przemysłowa
 Korozja
 Technologia chemiczna
Inżynieria i chemia materiałowa
 Chemia materiałów i nanotechnologia
 Inżynieria materiałowa
 Inżynieria materiałowa i wytwarzania
 Inżynieria materiałów medycznych
 Inżynieria mechaniczna i materiałowa
 Nanotechnologia
 Nanotechnologie i nanomateriały
 Zaawansowane materiały i nanotechnologia
Zarządzanie w chemii
 Biznes chemiczny
Medycyna i kierunki okołomedyczne
Stomatologia 
 Higiena dentystyczna
 Higiena stomatologiczna
 Lekarsko-dentystyczny
 Techniki dentystyczne
 Zdrowie publiczne w zakresie higieny stomatologicznej
Farmacja 
 Farmacja
Fizjoterapia 
 Fizjoterapia
Inżynieria – medycyna
 Inżynieria farmaceutyczna
 Inżynieria biomedyczna
 Inżynieria farmaceutyczna
 Inżynieria mechaniczno-medyczna
 Inżynieria medyczna
 Systemy diagnostyczne w medycynie
Kosmetologia 
 Kosmetologia
Kierunek lekarski
 Kierunek lekarski
Kierunki okołomedyczne
 Audiofonologia z protetyką słuchu
 Biomedycyna
 Coaching medyczny
 Elektroradiologia
 Medycyna roślin
 Optometria
 Organizacja opieki nad osobą starszą
 Pielęgniarstwo 
 Położnictwo
 Protetyka słuchu
 Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych
 Terapia zajęciowa
 Zdrowie środowiskowe
 Zielarstwo i filoterapia
 Zielarstwo i fitprodukty
Kierunki psychologiczne
 Psychologia
 Psychologia zdrowia
Ratownictwo medyczne
 Ratownictwo medyczne
Zarządzanie w medycynie
 Administracja i zarządzanie w ochronie zdrowia
 Organizacja i ekonomika ochrony zdrowia
 Zarządzanie instytucjami służby zdrowia
 Zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
 Zdrowie publiczne
Rolnictwo, ogrodnictwo i kierunki związane ze zwierzętami
Inżynieria rolnicza i produkcja żywności
 Chemia i technologia żywności
 Inżynieria precyzyjna w produkcji rolno-spożywczej
 Inżynieria przetwórstwa żywności
 Inżynieria rolnicza
 Inżynieria rolnicza i leśna
 Inżynieria rolno-spożywcza
 Technologia mięsa
 Technologia mleczarska
 Technologia produktów roślinnych
Ogrodnictwo i architektura krajobrazu
 Kształtowanie środowiska
 Ogrodnictwo
 Sztuka ogrodowa
 Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne
 Architektura krajobrazu
Rolnictwo 
 Agrobiznes
 Agroleśnictwo
 Chów i hodowla zwierząt amatorskich
 Gospodarka leśna
 Hodowla i użytkowanie zwierząt
 Leśnictwo
 Rolnictwo
 Rolnictwo ekologiczne
 Rybactwo
 Technika rolnicza i leśna
Kierunki związane ze zwierzętami
 Behawiorystyka zwierząt
 Bioinżynieria zwierząt
 Hipologia i jeździectwo
 Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich
 Kynologia
 Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia
 Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koni
 Stosowana Psychologia Zwierząt
 Weterynaria
 Zoofizjoterapia
 Zoopsychologia z animaloterapią
 Zootechnika
 Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapii
Inne 
 Inspekcja weterynaryjna
Towaroznawstwo
Towaroznawstwo
 Innowacyjność produktu
 Menedżer produktu
 Technologia drewna
 Towaroznawstwo
 Towaroznawstwo w biogospodarce
Inne 
 Ceramika
 Papiernictwo i poligrafia
 Włókiennictwo i przemysł mody
Zarządzanie, procesy produkcyjne i BHP
BHP 
 Bezpieczeństwo i higiena pracy
 Inżynieria bezpieczeństwa i higiena pracy
 Inżynieria bezpieczeństwa pracy
Inżynieria procesów produkcyjnych
 Inżynieria procesów technologicznych
 Inżynieria produkcji i jakości
Zarządzanie 
 Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi
 Zarządzane jakością i produkcją
 Zarządzanie
 Zarządzanie projektami
Zarządzanie inżynierskie
 Inżynieria komunalna
 Inżynieria produkcji
 Inżynieria zarządzania
 Zarządzanie i inżynieria produkcji
 Zarządzanie inżynierskie
Żywność i żywienie
Dietetyka 
 Dietetyka
 Żywienie człowieka i dietetyka
Gastronomia 
 Gastronomia i sztuka kulinarna
 Technologia i organizacja gastronomii
Zarządzanie w żywności
 Menadżer produkcji i dystrybucji żywności
 Menadżer żywności i żywienia
 Menedżer laboratorium badań żywności
 Bezpieczeństwo żywności
 Zarządzanie jakością i analizą żywności
 Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywności
 Kształtowanie jakości i bezpieczeństwo w produkcji żywności
Inne 
 Browarnictwo i słodownictwo
 Gospodarka żywnościowa
 Jakość i bezpieczeństwo żywności
 Mleczarstwo
 Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 Żywienie człowieka
 Żywienie człowieka i dietoterapia
 Żywienie człowieka i ocena żywności