Charakter chemiczny tlenków: tlenki kwasowe, tlenki zasadowe, tlenki amfoteryczne

Charakter chemiczny tlenków – co to właściwie znaczy?

Charakter chemiczny to chyba najważniejsze zagadnienie dotyczące tlenków, jeśli chodzi o chemię maturalną. Określa on, jak zachowuje się tlenek w obecności kwasu i zasady. Oprócz tego, często dodaje się, że określa on również zachowanie tlenku w wodzie, ale nie zawsze tak jest – istnieją tlenki nierozpuszczalne w wodzie, które z nią nie reagują, a mimo to zaliczymy je do tlenków kwasowych bądź zasadowych.

Dlatego pamiętaj: gdy musisz określić charakter chemiczny danego tlenku, to robisz to zawsze badając jego zachowanie względem kwasu i zasady, kropka.

Ok, to jaki może być charakter tlenku? Do wyboru mamy cztery typy: 


tlenki kwasowe tlenki zasadowetlenki amfoterycznetlenki obojętne
najczęściej tlenki niemetali, ale mogą to być również tlenki metali
z bloku d na najwyższych stopniach utlenienia 
tlenki metali bloku s
(za wyjątkiem berylu) oraz tlenki metali z bloku d na niskich stopniach utlenienia 
tlenki pierwiastków bloku d na pośrednich stopniach utlenienia oraz tlenki berylu i glinu
zachowanie wobec wodyreagują tworząc kwasy (jeśli są rozpuszczalne)reagują tworząc zasady (jeśli są rozpuszczalne)nie reagują z wodąnie reagują z wodą
zachowanie względem  kwasów
i zasad
reagują z zasadami,
nie reagują z kwasami 
reagują z kwasami,
nie reagują z zasadami 
reagują z kwasami
reagują z mocnymi zasadami
nie reagują
ani z zasadami,
ani z kwasami 
przykładySO3, SiO2, CrO3Na2O, CaO, MgO, CrO Al2O3, ZnO, Cr2O3 NO, CO, N2

Typowe reakcje tlenków

Zanim przejdziemy do reakcji tlenków, powiem Ci coś, co prawdopodobnie ułatwi Ci dalszą naukę 🙂
Cała chemia nieorganiczna stoi na “przeciwieństwach”. Można powiedzieć, że kwasowość i zasadowość, to przeciwne bieguny na jednej skali. A ponieważ przeciwieństwa się przyciągają, to to, co kwasowe, chętnie reaguje z tym, co zasadowe i odwrotnie. Są też związki, które leżą “pośrodku” i nie mogą się zdecydować – chcą reagować i z jednymi i z drugimi. Takie związki nazywamy amfoterami. Co istotne,  w tego typu reakcjach zwykle nie zmienia się stopień utlenienia atomów.

Zobaczmy to wszystko na przykładach.

Tlenki kwasowe

Jak widzisz na powyższym schemacie, tlenki kwasowe reagują z tym, co zasadowe. Będą zatem chętnie reagować z zasadami, ale też tlenkami zasadowymi: 

 • SO3 + 2NaOH → Na2SO4 + H2O
 • SO3 + Na2O → Na2SO4 

Nie będą za to reagować z tym, co kwasowe – reakcje z kwasami, bądź innymi tlenkami kwasowymi nie zachodzą:

 • SO3 + HCl → nie zachodzi
 • SO3 + N2O5 → nie zachodzi

Jeśli tlenek jest rozpuszczalny w wodzie, to będzie z nią reagował, tworząc kwas. Wyjątkiem, o którym musisz pamiętać, jest SiO2:

 • SO3 + H2O → H2SO4
 • SiO2 + H2O → nie zachodzi

Tlenki zasadowe

Tlenki zasadowe stanowią przeciwieństwo tlenków kwasowych – reagują z tym, co kwasowe, a więc z kwasami i tlenkami kwasowymi: 

 • Na2O + 2HCl → 2NaCl + H2O
 • Na2O + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

Analogicznie, nie będą reagować z tym, co zasadowe – reakcje z zasadami, bądź innymi tlenkami zasadowymi nie zachodzą:

 • Na2O + KOH → nie zachodzi
 • Na2O + K2O → nie zachodzi

Jeśli tlenek jest rozpuszczalny w wodzie, to będzie z nią reagował, tworząc roztwór wodorotlenku, czyli zasadę. 

 • Na2O + H2O → 2NaOH

Tlenki amfoteryczne

Ta grupa stanowi coś pomiędzy tlenkami kwasowymi i zasadowymi, ponieważ reagują z obiema grupami związków: zarówno z zasadami, jak i kwasami. Jednak w przeciwieństwie do tlenków kwasowych i zasadowych, zwykle NIE reagują z wodą:

 • Al2O3 + H2O → nie zachodzi

Reakcje z kwasami

W reakcjach z kwasami, tlenki amfoteryczne zachowują się tak, jak tlenki kwasowe, czyli reagują, tworząc sole:

 • Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

Reakcje z zasadami

Z mocnymi zasadami tworzą związki kompleksowe (sole kompleksowe), głównie o liczbie koordynacyjnej 4 i 6 (czyli o 4 lub 6 jonach OH, pełniących rolę ligandów):

 • Al2O3 + 3H2O + 4NaOH → 2Na3[Al(OH)6]
 • Czasami spotyka się też uproszczoną formę tej reakcji, bez wody jako substratu: Al2O3 + 6NaOH → 2Na3AlO3 + 3H2
  Zakładając jednak, że w zadaniach maturalnych mówimy o reakcjach w roztworach wodnych (jeśli nie zostały zaznaczone inne warunki reakcji), to pierwsze równanie wydaje mi się bardziej zasadne.

Tlenki obojętne

Została ostatnia grupa tlenków, czyli tlenki obojętne. Tutaj reguła jest prosta – one nie reagują ani z kwasami, ani z zasadami.

 • CO + NaOH → nie zachodzi
 • CO + HCl → nie zachodzi

Jednak tu mała uwaga: to, że nie reagują z kwasami, nie oznacza, że nie ulegają żadnym reakcjom! Dla przykładu NO, tlenek obojętny, reaguje z tlenem atmosferycznym, tworząc NO2.

Tlenki, pierwiastków, których atomy występują na różnych stopniach utlenienia

Na koniec, warto jeszcze przypomnieć, że niektóre pierwiastki (zwłaszcza te z bloku d), mogą występować na różnych stopniach utlenienia. W zależności od stopnia utlenienia, ich atomy będą zatem tworzyły tlenki o różnym charakterze.

Ogólna reguła jest taka, że wraz ze wzrostem stopnia utlenienia, zwiększa się udział właściwości kwasowych, a zmniejsza udział właściwości zasadowych: 

Zostawiając komentarz pod wpisem zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych na stronie paniodchemii.pl. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *