Wgląd do pracy maturalnej (2023) – zasady i procedura

Ostatnia aktualizacja wpisu: 5.07.2023.

Po publikacji wyników matur często okazuje się, że finalny wynik odbiega od tego obliczonego na podstawie odpowiedzi z Internetu. Wtedy pojawia się naturalne pytanie – dlaczego? Czy można poznać odpowiedź? Jak najbardziej! Każdy zdający ma prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy przez 6 miesięcy od wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną świadectw dojrzałości. Uważam, że warto z niego skorzystać. 

Wniosek o wgląd i weryfikację punktów – czy warto?

Czy wgląd i pisanie odwołania ma w ogóle sens? Tak! Jeżeli zauważysz błąd w ocenie i podasz w odwołaniu odpowiednie argumenty, jest wysokie prawdopodobieństwo, że Twój wynik zostanie podniesiony.

Kończąc muszę jeszcze coś zaznaczyć. Spotkałam się kilka razy ze stwierdzeniem, że wgląd do pracy, nie mówiąc już o odwoływaniu się, jest podważaniem autorytetu egzaminującego. Być może Tobie również powiedziano coś w tym stylu. Powtarzam to do znudzenia – osoby sprawdzające wertują setki prac – wystarczy chwila nieuwagi, zmęczenie.  To nie jest żadne podważanie autorytetu. Jesteśmy tylko ludźmi. Głupio byłoby nie dostać się na wymarzony kierunek np.  przez źle dodane punkty. Masz pełne prawo do wyjaśnienia uzyskanego wyniku i warto z niego korzystać – bez względu na to czy ktoś poczuje się urażony (a zapewniam Cię, że tak się nie stanie, bo sprawdzający najprawdopodobniej w ogóle się o tym nie dowie). 

Jak złożyć wniosek o wgląd? 

 1. Na wgląd do pracy masz 6 miesięcy od dnia wydania świadectwa dojrzałości. Ważne jest, żeby na taki wgląd się umówić – nikt nie udostępni Ci pracy z marszu.
 2. Wniosek o wgląd składa się do dyrektora odpowiedniej komisji okręgowej (składasz go Ty lub upoważniona przez Ciebie osoba). Można to zrobić elektronicznie. Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej swojej komisji:
 3. Dyrektor komisji wyznacza termin oraz miejsce wglądu (ma na to 5 dni roboczych). Terminy są wyznaczane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. Jeżeli wyznaczony termin Ci nie odpowiada, możesz poprosić o jego zmianę. W szczególnych oraz uzasadnionych przypadkach wynikających z niepełnosprawności absolwenta dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może też wyrazić zgodę na zorganizowanie i przeprowadzenie wglądu poza siedzibą komisji okręgowej.

Jak wygląda wgląd?

 1. Musisz mieć ze sobą dokument tożsamości – zostanie to sprawdzone. Nie ma możliwości wglądu przez pełnomocnika ani z udziałem pełnomocnika czy innej osoby zdającej – musisz pojawić się osobiście. 
 2. W trakcie wglądu będzie Ci towarzyszył pracownik OKE – wcześniej poinformuje Cię o tym, czy jest ekspertem od danego przedmiotu (wtedy od razu będzie w stanie odpowiedzieć na ewentualne pytania) lub nie (wówczas możesz poprosić o rozmowę z ekspertem przedmiotowym). 
 3. Do dyspozycji masz minimum 30 minut (jeśli jest taka potrzeba to zwykle można ten czas przedłużyć – decyzja zależy od liczby osób umówionych na wgląd na dany dzień).
 4. Podczas wglądu masz możliwość robienia zdjęć (co rekomenduję – zawsze można się później z kimś skonsultować) oraz robienia notatek. Kartkę i długopis zapewnia OKE, nie możesz używać własnych (wiadomo – żeby komuś nie wpadło do głowy dopisywanie czegoś na arkuszu 🙂). Nie ma możliwości kserowania pracy, wiec upewnij się, że zdjęcia, które robisz są wyraźne i że zrobiłeś zdjęcie każdej strony. 
 5. . OKE zapewnia też wgląd do Zasad oceniania rozwiązań zadań porównaj swoje rozwiązanie z tym, które zostało przedstawione w Zasadach oceniania.
  UWAGA! Oprócz sprawdzania odpowiedzi warto też sprawdzić czy punkty zostały prawidłowo zsumowane! 

Jak się odwołać od wyniku?

 1. Ewentualne zastrzeżenia do pracy możesz zgłaszać pracownikowi OKE już na wglądzie. Warto zapytać eksperta o wyjaśnienie, ale na spokojnie – możesz zrobić to też po zakończeniu wglądu.
 2. W przypadku zastrzeżeń dotyczących oceny, masz możliwość złożenia wniosku o weryfikację sumy punktów w ciągu 2 dni roboczych od daty wglądu. Podobnie jak poprzednio, wniosek możesz złożyć elektronicznie (warto sprawdzić szczegóły na stronie odpowiedniego OKE).
 3. Weryfikacja sumy punktów następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku, a decyzję otrzymujesz pisemnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
 4. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej weryfikacji suma punktów zostanie podwyższona (czego życzę), dyrektor OKE ustala nowy wynik egzaminu maturalnego oraz wydaje Ci nowe świadectwo lub aneks – stare musisz zwrócić.
 5. Jeśli masz wątpliwości co do poprawności weryfikacji, możesz wnieść odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, za pośrednictwem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Masz na to 7 dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. W odwołaniu musisz wskazuje zadanie lub zadania, co do których nie zgadzasz się z przyznaną liczbą punktów, wraz z uzasadnieniem, w którym wykazuje, że rozwiązanie tego zadania lub zadań jest merytorycznie poprawne oraz spełnia warunki określone w poleceniu oraz instrukcji dla zdającego zamieszczonej w arkuszu egzaminacyjnym.
  UWAGA! Odwołanie może dotyczyć wyłącznie oceny przez egzaminatora rozwiązania zadań otwartych w arkuszu. Tutaj procedura trwa dłużej, możesz czekać na decyzję około miesiąca. 

Jak widzisz, cała procedura nie jest specjalnie skomplikowana. Warto z niej skorzystać, bo przy rekrutacji (zwłaszcza na popularne kierunki) każdy punkt ma znaczenie. W 2021 roku o wgląd wnioskowało 4070 zdających! Aha i jeszcze jedno. Suma punktów z egzaminu nie może zostać obniżona (potwierdzone w CKE) – w najgorszym wypadku zostaniesz z tym samym wynikiem 🙂.

Ściskam mocno i trzymam kciuki za jak najwyższy wynik z matury!
Ania

____________________________

Wpis został przygotowany w oparciu o INFORMATOR o egzaminie maturalnym w Formule 2023 w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 CZĘŚĆ OGÓLNA: https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/2023/20220820%20Informator%20Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20og%C3%B3lna%20EM23%202023_2024.pdf

Zostawiając komentarz pod wpisem zgadzasz się na przetwarzanie Twoich danych osobowych na stronie paniodchemii.pl. Więcej informacji znajdziesz w polityce prywatności.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *